Van Aardenne Wandtapijten

In 1987 verwierf de Gemeente Dordrecht zes wandtapijten uit de 16de en 17de eeuw uit de collectie van de Dordtenaar Gijsbert Willem van Aardenne (1894-1983), directeur van de Koninklijke Fabrieken Penn & Bauduin. Van Aardenne was een hartstochtelijk verzamelaar van wandtapijten, Oosterse tapijten en ander textiel uit Perzië, Turkije en Centraal-Azië.

Vanaf 1972 hingen deze zes wandtapijten als bruikleen in de Statenzaal van het Hof. Na het overlijden van de heer Van Aardenne kreeg de gemeente de gelegenheid om de wandtapijten te verwerven. Na noodzakelijke restauraties keerden drie van de zes tapijten terug in het Hof. In 2015 werd hier Het Hof van Nederland geopend. In het verhaal van dit nieuwe historische museum pasten de wandtapijten niet langer, omdat deze inhoudelijk geen relatie met de geschiedenis van Dordrecht hebben. Er zijn pogingen ondernomen tot herplaatsing elders in Dordrecht, maar zonder resultaat. De wandtapijten hebben een conserverende behandeling gehad en worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard in het Stadsdepot. 

Vanaf de middeleeuwen speelde textiel een belangrijke rol in het interieur.  Met textiel kon een vertrek snel bewoonbaar en aangenaam gemaakt worden. Niet alleen mooi om naar te kijken, maar ze hielpen ook tocht en kou buiten te houden. Bovendien waren wandtapijten representatief, want kostbaar. Ze hadden een vorstelijke allure. Ook in de Nederlanden waren wandtapijten een statussymbool voor de elite van regenten en rijke kooplieden. Van alle wandtapijten die ooit in Nederlandse huizen hingen, zijn er maar weinig in goede staat bewaard gebleven. Dat maakt de Dordtse tapijten extra bijzonder.

De wandtapijten zullen worden opgenomen in het Corpus Europese wandtapijten in Nederlandse openbare collecties, onder auteurschap van Hillie Smit. Wij danken de auteur voor de toestemming tot publicatie van gegevens van deze wandtapijten daaruit. De Vereniging Oud Dordrecht, bestuurder van Stichting De Statenzaal, danken wij voor hun bijdrage aan het fotograferen van de wandtapijten.

Ontdek de collectie Van Aardenne Wandtapijten

Sluit het Verborgen Museum