Prenten & Tekeningen

De kerncollectie van Simon van Gijn is zijn verzameling prenten, aquarellen en tekeningen met historische afbeeldingen. Met dit materiaal stelde hij een grote prentenatlas samen die, behalve de Nederlandse geschiedenis, ook afdelingen omvat met afbeeldingen van scheepvaartkundige aard, uniformen, wapens en ‘zeden en gewoonten’.

Volgens overlevering is Simon met het verzamelen van prenten in het voetspoor getreden van zijn moeder. Vast staat dat zijn vader al in de jaren zestig van de negentiende eeuw mappen met scheepsbouwkundige tekeningen op een veiling van de firma Mak in Dordrecht aankocht.

De Atlas Van Gijn volgt in opzet de traditie uit de zeventiende en achttiende eeuw, toen men probeerde de wereld in al haar facetten te vangen in kaarten, prenten en tekeningen. De Atlas Van Gijn behoort met die van Frederik Muller, nu in het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum, en de Atlas van Stolk in Rotterdam tot de drie belangrijkste in Nederland en omvat zo’n 25.000 tot 28.000 bladen.

Ontdek de collectie Prenten & Tekeningen

Sluit het Verborgen Museum