Het Oordeel van Paris

ca. 1670-1700. Zuidelijke Nederlanden, mogelijk Oudenaarde. 303 x 318 cm.

Gegevens van dit object

Het Oordeel van Paris is een beroemd mythologisch verhaal over een schoonheidswedstrijd. Dat verhaal begint met de godin van de tweedracht Eris, die een gouden appel in een gezelschap van goden werpt. De appel is de prijs voor de schoonste der godinnen. Drie godinnen worden uitverkoren om mee te doen: Juno, Venus en Minerva. Een sterveling, Paris, mag het oordeel vellen. Hij geeft de gouden appel aan Venus. De tweedracht die hieruit ontstaat onder de goden, speelt een rol bij het ontstaan van de Trojaanse oorlog.

*detail helm van Minerva

Sluit het Verborgen Museum