Missie en visie

Over ons

Onze missie en visie

Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom willen we anderen een deel van de geschiedenis laten beleven. Zoals Simon van Gijn ooit heeft gezegd: “Door de geschiedenis te kennen, leren we ook het heden beter te begrijpen”.

Hoe willen we dat bereiken?

Door mensen uit te nodigen om in het Huis Van Gijn rond te dolen en terug te gaan in de tijd. Onze gasten worden ondergedompeld in de 19e eeuw zodat ze zelf kunnen beleven hoe de gegoede burgerij leefde in die tijd.

Wie = wie

Op 1 januari 2013 zijn Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en het Centrum Beeldende Kunst onder de naam Dordrechts Museum samengevoegd tot één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. De collectie tonen we in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte. De organisatie bestaat in totaal uit circa 100 medewerkers. Daarnaast is er ook nog een groot aantal vrijwilligers actief. Het Dordrechts Museum wordt gesteund door de Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum.

DIRECTIE

Peter Schoon
algemeen directeur
+31 (0)78 770 5202
pj.schoon@dordrecht.nl

Patricia de Weichs de Wenne
zakelijk directeur
+31 (0)78 770 5202
p.de.weichsdewenne@dordrecht.nl

COLLECTIE

Annette de Vries
hoofd collecties
+31 (0)78 770 5254
a.de.vries@dordrecht.nl

Suzanne Harleman
coördinator collecties
+31 (0)78 770 5203
s.harleman@dordrecht.nl

Sander Paarlberg
conservator oude kunst
+31 (0)78 770 5209
ms.paarlberg@dordrecht.nl

Quirine van der Meer Mohr
conservator 19de eeuw
+31 (0)78 770 5232
qfm.van.der.meer.mohr@dordrecht.nl

Wyke Sybesma
conservator toegepaste kunst
+31 (0)78 770 5234
w.sybesma@dordrecht.nl

Lidwien Speleers
restaurator
+31(0)78 770 5213
lbj.speleers@dordrecht.nl

Marianne Eekhout
conservator stadsgeschiedenis
+31(0)78 770 5342
mfd.eekhout@dordrecht.nl

Judith Spijksma
conservator moderne en hedendaagse kunst
+31(0)78 770 5218
jpc.spijksma@dordrecht.nl

Vera Jorissen
registrar
+31(0)78 770 5239
vs.jorissen@dordrecht.nl

PUBLIEKSZAKEN

Gertjan Schouten
hoofd Publiekszaken
+31 (0)78 770 4201
gj.schouten@dordrecht.nl

Linda de Jongh
pr & marketing
+31 (0)78 770 5319
l.de.jongh@drechtsteden.nl

Emine Kara
pr & marketing
+31 (0)78 770 5320
e.kara@dordrecht.nl

Sascha Broeders
pr & marketing
+31 (0)78 770 4887
s.broeders@dordrecht.nl

Heleen van ’t Hoff
pr & marketing online
+31 (0)78 770 4513
hm.vant.hoff@dordrecht.nl

Caris Bakker
educatie
+31 (0)78 770 5303
cm.bakker@dordrecht.nl

Emmeline Nijsingh
educatie
+31 (0)78 770 5206
ee.nijsingh@dordrecht.nl

Marianne Verhoork
educatie
+31 (0)78 770 5219
jem.verhoork@dordrecht.nl

Liesbeth van Noortwijk
educatie
+31(0)78 770 5207
em.van.noortwijk@dordrecht.nl

PROJECTBUREAU

Linda Janssen
Projectleider
+31(0)78 770 5012
lega.janssen@dordrecht.nl

Andrea Stoop
Projectleider
+31(0)78 770 5220
a.stoop@dordrecht.nl

Nancy Hovingh
Projectleider
+31(0)78-770 5329
n.hovingh@dordrecht.nl

MUSEUMWINKEL

Conny-Joanna van Klink
winkelcoördinator
+31(0)78-7705253
cj.van.klink@dordrecht.nl

Aanvragen beeldmateriaal

Alle aanvragen voor beeldmateriaal uit onze museale collecties kunnen per e-mail ingediend worden bij fotoservice@dordrecht.nl.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de museumdirectie inzake het meerjarenbeleidsplan, het tentoonstellingsbeleid en sponsoring van tentoonstellingen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding in zowel maatschappelijk opzicht als in deskundigheid.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Mr. Drs. Elco Brinkman, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (voorzitter),
Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum, Mr. Bernard Wientjes, oud-voorzitter Vereniging VNO-NCW, Drs. Monique de Vos, partner Chasse Executive Search.

Sluit het Verborgen Museum