Missie en visie

Over ons

Onze missie en visie

Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom willen we anderen een deel van de geschiedenis laten beleven. Zoals Simon van Gijn ooit heeft gezegd: “Door de geschiedenis te kennen, leren we ook het heden beter te begrijpen”.

Hoe willen we dat bereiken?

Door mensen uit te nodigen om in het Huis Van Gijn rond te dolen en terug te gaan in de tijd. Onze gasten worden ondergedompeld in de 19e eeuw zodat ze zelf kunnen beleven hoe de gegoede burgerij leefde in die tijd.

Wie = wie

Op 1 januari 2013 zijn Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en het Centrum Beeldende Kunst onder de naam Dordrechts Museum samengevoegd tot één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. De collectie tonen we in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte. De organisatie bestaat in totaal uit circa 100 medewerkers. Daarnaast is er ook nog een groot aantal vrijwilligers actief. Het Dordrechts Museum wordt gesteund door de Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum.

Kijk hier voor de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers (website Dordrechts Museum).

Aanvragen beeldmateriaal

Alle aanvragen voor beeldmateriaal uit onze museale collecties kunnen per e-mail ingediend worden bij fotoservice@dordrecht.nl.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de museumdirectie inzake het meerjarenbeleidsplan, het tentoonstellingsbeleid en sponsoring van tentoonstellingen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding in zowel maatschappelijk opzicht als in deskundigheid.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Mr. Drs. Elco Brinkman, Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum, Mr. Bernard Wientjes, oud-voorzitter Vereniging VNO-NCW, Drs. Monique de Vos, partner Chasse Executive Search.

Sluit het Verborgen Museum