Over ons

Het huis aan de Nieuwe Haven 29 werd in 1729 gebouwd in opdracht van Johan van Neurenberg, een rijke regent. Simon van Gijn, zakenman, jurist en verzamelaar woonde hier van 1864 tot zijn dood in 1922. Zijn huis en het merendeel van zijn verzamelingen liet hij na aan de Vereniging Oud-Dordrecht met de opdracht de collecties openbaar te maken en het huis als museum in te richten.

Voorwaarde was dat het interieur zo veel mogelijk in tact zou blijven. In 1925 werd het huis opengesteld voor publiek.  Naast interieurs uit de 17de, 18de en 19de eeuw beschikt het museum over een collectie kunstnijverheid, een speelgoedverzameling en een grote collectie historieprenten, de Atlas Van Gijn.

Vrienden & Partners

Het Dordrechts Museum wordt gesteund door:

VDM

De leden van Vereniging Dordrechts Museum (VDM) zijn behalve geïnteresseerd in kunst, ware ambassadeurs van het museum. VDM organiseert lezingen, excursies concerten en andere activiteiten. Zij geeft financiële steun aan publicaties en werkt samen met het museum. Veel leden zijn als vrijwilliger betrokken.

Door inzet van middelen uit het door de vereniging opgerichte Schefferfonds wordt tweejaarlijks De Scheffer (stimulans voor jonge en beginnende kunstenaars) uitgeschreven. In het tussenliggende jaar vindt vanuit het fonds een kunstaankoop plaats.

BDM

Dordrecht is trots op het Dordrechts Museum. Maar het onderhouden en uitbreiden van de kunstcollectie kost veel geld. Het bestuur van de stad heeft daarin sterk geïnvesteerd. Toch is extra steun noodzakelijk.

Om dat te realiseren zijn de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum (BDM) opgericht. Binnen BDM zijn het regionale en landelijke bedrijfsleven vertegenwoordigd; maar ook de vrije beroepen en particulieren zijn volop aanwezig. Cultuur en zakenleven stimuleren elkaar binnen BDM op een buitengewone manier.

Schenken & sponsoren

Behalve vriend te worden van het Dordrechts Museum kunt u er ook voor kiezen uw naam te verbinden aan een kunstwerk, tentoonstelling of het educatieprogramma. Daarnaast kunt u het Dordrechts Museum steunen door een schenking, het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in een testament of een eigen fonds op naam. Voorbeelden hiervan zijn de Do Felkers-Snijders Stichting en de Gemma Mentzel Stichting.

Wilt u meer weten over sponsoring of schenken op maat dan kunt u contact opnemen met de zakelijk directeur, Patricia de Weichs de Wenne +31 (0) 78 770 5202.

Wie = Wie

Op 1 januari 2013 zijn Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en het Centrum Beeldende Kunst onder de naam Dordrechts Museum samengevoegd tot één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. De collectie tonen we in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte. De organisatie bestaat in totaal uit circa 100 medewerkers. Daarnaast is er ook nog een groot aantal vrijwilligers actief.

DIRECTIE

Peter Schoon
algemeen directeur
+31 (0)78 770 5202
pj.schoon@dordrecht.nl

Patricia de Weichs de Wenne
zakelijk directeur
+31 (0)78 770 5202
p.de.weichsdewenne@dordrecht.nl

COLLECTIE

Suzanne Harleman
coördinator collecties
+31 (0)78 770 5203
s.harleman@dordrecht.nl

Sander Paarlberg
conservator oude kunst
+31 (0)78 770 5209
ms.paarlberg@dordrecht.nl

Gerrit Willems
conservator moderne en hedendaagse kunst
+31 (0)78 770 5011
gam.willems@dordrecht.nl

Wyke Sybesma
conservator toegepaste kunst
+31 (0)78 770 5234
w.sybesma@dordrecht.nl

Lidwien Speleers
restaurator
+31(0)78 770 5213
lbj.speleers@dordrecht.nl

Marianne Eekhout
conservator stadsgeschiedenis
+31(0)78 770 5342
mfd.eekhout@dordrecht.nl

Leon Geutjes
registrator (registrar)
+31(0)78 770 5239
l.geutjes@dordrecht.nl

PUBLIEKSZAKEN

Gertjan Schouten
hoofd Publiekszaken
+31 (0)78 770 4201
gj.schouten@dordrecht.nl

Linda de Jongh
pr & marketing
+31 (0)78 770 5319
l.de.jongh@drechtsteden.nl

Emine Kara
pr & marketing
+31 (0)78 770 5320
e.kara@dordrecht.nl

Debby Vlasblom
pr & marketing
+31 (0)78 770 4887
dmg.vlasblom@dordrecht.nl

Sylvia van Aartsen
pr & marketing online
+31 (0)78 770 5236
s.van.aartsen@dordrecht.nl

Heleen van ’t Hoff
pr & marketing online
+31 (0)78 770 4513
hm.vant.hoff@dordrecht.nl

Caris Bakker
educatie
+31 (0)78 770 5303
cm.bakker@dordrecht.nl

Marianne Verhoork
educatie
+31 (0)78 770 5219
jem.verhoork@dordrecht.nl

Iris Knapen
educatie
+31 (0)78 770 5322
i.knapen@dordrecht.nl

Emmeline Nijsingh
educatie
+31 (0)78 770 5206
ee.nijsingh@dordrecht.nl

Liesbeth van Noortwijk
senior medewerker programmering
+31(0)78 770 5207
em.van.noortwijk@dordrecht.nl

Linda Janssen
medewerker programmering
+31(0)78 770 5012
lega.janssen@dordrecht.nl

Raad van Advies

Het Dordrechts Museum heeft een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de museumdirectie inzake het meerjarenbeleidsplan, het tentoonstellingsbeleid en sponsoring van tentoonstellingen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding in zowel maatschappelijk opzicht als in deskundigheid.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende vier leden:

  • Mr. Drs. Elco Brinkman, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (voorzitter)
  • Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum
  • Drs. Saskia J. Stuiveling, oud-president Algemene Rekenkamer
  • Mr. Bernard Wientjes, oud-voorzitter Vereniging VNO-NCW
Sluit het Verborgen Museum