Schenken & sponsoren

Steun het museum

Cultuur, daar geeft u om!

U kunt het Hof van Nederland steunen met een schenking, het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in uw testament of uw eigen fonds op naam. Alle mogelijkheden en de fiscale voordelen staan overzichtelijk op de website van www.daargeefjeom.nl. De nieuwe Geefwet verruimt tevens de mogelijkheden van giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De fiscale aftrekpost mag namelijk verhoogd worden met 25% van de gift. Het maximale bedrag waarmee u uw aftrekpost kunt verhogen is €1.250.
Alle schenkingen mogen worden overgemaakt naar NL58BNGH0285074938 ten name van het Dordrechts Museum. KVK nummer 50070525.

Schenken en sponsoren

Behalve vriend te worden van het Huis Van Gijn / het Dordrechts Museum, kunt u er ook voor kiezen uw naam te verbinden aan een educatieprogramma. Daarnaast kunt u Huis Van Gijn steunen door een schenking, het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in een testament of een eigen fonds op naam.
Wilt u meer weten over sponsoring of schenken op maat dan kunt u contact opnemen met de zakelijk directeur, Patricia de Weichs de Wenne op telefoonnummer  +31 (0) 78 770 5337 of per e-mail.
Sluit het Verborgen Museum