Schilderijen

Aan de collectie schilderijen van het museum liggen twee verzamelingen ten grondslag, namelijk de groep schilderijen die aanwezig was in het woonhuis van Simon van Gijn en de schilderijen die door de oudheidkundige Vereniging Oud-Dordrecht zijn verzameld. Deze collecties zijn sinds 1925 samengevoegd.

De schilderijen die bij het overlijden van Simon van Gijn in 1922 in het woonhuis werden aangetroffen varieerden van enkele familieportretten, een groep die Van Gijn zelf zijn Oud-Hollandse kunst noemde, en die nog steeds te vinden is in zijn studeerkamer, en een aantal schilderijen met meer historisch gerichte onderwerpen, zoals de portretten van Michiel de Ruyter en Maarten Harpertszoon Tromp. Verder hingen er enkele schilderijen van Dordtse schilders of met specifiek Dordtse onderwerpen, zoals een doorzicht in een Dordtse stadspoort. Een belangrijk gedeelte van deze schilderijen is afkomstig uit het bezit van de vader en moeder van Simon en zijn grootvader Leendert Hoogwinkel.

De groep schilderijen uit het bezit van de Vereniging Oud-Dordrecht betreft vrijwel zonder uitzondering panelen en doeken met specifiek Dordtse voorstellingen, zoals de havens, molens, stadspoorten en portretten van belangrijke Dordtenaren of Dordtse families.

Ontdek de collectie Schilderijen

Sluit het Verborgen Museum