Schepen

De verzameling scheepsmodellen is bijeen gebracht door de lokale oudheidkundige Vereniging Oud-Dordrecht, die het museum tot 1949 heeft beheerd. Zij omvat vooral modellen van schepen die in Dordrecht zijn gebouwd of voor Dordtse reders hebben gevaren.

Tot de late negentiende eeuw waren er verschillende belangrijke scheepswerven actief in Dordrecht. In 1863 liep hier zelfs het grootste schip van stapel dat tot dan toe in Nederland was gebouwd.

 

Één van de schenkers was Simon van Gijn die aan de Vereniging Oud-Dordrecht het model van het laat achttiende-eeuwse schip ‘Dordrecht’ met de originele vitrinekast heeft geschonken. In de bovengang van zijn huis staat nog steeds het 18de-eeuwse model van een VOC-schip dat zijn vader op een veiling van Mak in Dordrecht had aangekocht.

Ontdek de collectie Schepen

Sluit het Verborgen Museum