Weblog

De conservator vertelt

Hier blogt Huis Van Gijn conservator Wyke Sybesma over haar zoektocht naar hoe er werd gewoond in het huis door zowel het echtpaar Van Gijn en als het personeel. Hoe werkt het fornuis? De tafeldekken, hoe moet dat? En hoe vierde Van Gijn Sinterklaas? Dit project is genoemd naar de huishoudster, Helena Alida Fijn van Draat. Als manager van het huishouden zag zij alles en kwam zij overal…

Sluit het Verborgen Museum