Van Stapel!

Jan Schouten, scheepsbouwer en vrijmetselaar
16 november 2012 t/m 10 maart 2013

Scheepsbouwer Jan Schouten (1786-1852) en de Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Schouten richtte 200 jaar geleden de loge op, reden om deze vooraanstaande Dordtenaar het boegbeeld te laten zijn van een tentoonstelling in Huis Van Gijn. Schouten was niet alleen een vooraanstaand scheepsbouwer en bezield vrijmetselaar, ook in de politiek en dichtkunst liet hij zijn sporen na. In ‘Van Stapel! Jan Schouten, scheepsbouwer en vrijmetselaar’ worden al deze facetten belicht tegen de achtergrond van het 19de-eeuwse Dordrecht.

Scheepsbouwer

De familie Schouten bezit al in de 17de eeuw een aantal scheepswerven in Dordrecht. In de 19de eeuw voegt nazaat Jan Schouten ze samen tot één groot en succesvol bedrijf. Het ene na het andere schip loopt er van stapel. Zelfs wanneer Nederland onder Franse heerschappij staat en de economische omstandigheden slecht zijn, overleeft de werf de barre tijden. Ook zonder opdrachtgevers gaat Schouten door met het bouwen van schepen en bezorgt zo menig werkman brood op de plank.

Vrijmetselaar

Jan Schouten is een bevlogen vrijmetselaar. In 1812 besluit hij in Dordrecht een nieuwe loge op te richten. Dit is La Flamboyante, oftewel De Vlammende Ster, die in 2012 haar 200-jarig jubileum viert. In 1836 koopt Schouten een deel van het historische Muntcomplex en schenkt het een jaar later aan de broeders van La Flamboyante, waar zij elkaar nu nog altijd treffen.

Politicus, dichter en verzamelaar

Schouten is ook lange tijd lid van de gemeenteraad en neemt in 1850 zitting in de Tweede Kamer. Daarnaast is hij een begenadigd dichter en schrijft vele gedichten in de romantische stijl van die tijd. Ook is Schouten een verwoed verzamelaar van scheepsmodellen en legt hij een uitgebreide bibliotheek en gevarieerde verzameling van penningen, prenten, portretten en kaarten betreffende de Nederlandse geschiedenis aan.

Tentoonstelling

De expositie vertelt het verhaal van deze bijzondere man met behulp van vrijmetselaarsobjecten en vele tekeningen en schilderijen van en over schepen.

Sluit het Verborgen Museum