Leve de Koning!

Inhuldigingsprenten uit de Atlas Van Gijn
27 mei 2013 t/m 25 augustus 2013

Naar aanleiding van de inhuldiging van prins Willem Alexander tot koning der Nederlanden viert Huis Van Gijn feest met de tentoonstelling ‘Leve de Koning’. De tentoonstelling (vanaf 27 april) bestaat uit 19de eeuwse inhuldigingsprenten die Simon van Gijn verzamelde. Van Gijn gebruikte ze ooit zelf rond de inhuldiging van koningin Wilhelmina.

De prenten komen uit Van Gijns atlas ‘Historia Batava Illustrata’. De tentoonstelling begint bij de landing van erfprins Willem Frederik bij Scheveningen op 30 november 1813 en wordt vervolgd met de plechtige intochten en inhuldigingen van de vier Oranje vorsten in de negentiende eeuw in Amsterdam.

Kwaliteit en artisticiteit

Een twintigtal prenten waarvan een aantal op groot formaat en nog niet eerder getoond, geven een mooi beeld van de manier waarop de plechtigheden vanaf koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina zijn weergegeven. Opvallend is het verschil in kwaliteit en artisticiteit waarmee deze gebeurtenissen door diverse graveurs en lithografen in de loop van de negentiende eeuw zijn vastgelegd. Penningen en enkele souvenirs maken de kleine expositie compleet.

Catalogus

Van Gijn stelde rond de kroning van koningin Wilhelmina in 1898 een grote tentoonstelling samen van prenten en voorwerpen uit zijn grote verzameling van het Huis van Oranje. Hij gaf hierbij een catalogus uit, waarvan het omslag door A. Schotel ontworpen was. In de catalogus werden ruim vierhonderd prenten, zevenentachtig penningen en drieëntwintig stuks Oranje ceramiek beschreven. De catalogus was uitgangspunt voor ‘Leve de Koning’.

Sluit het Verborgen Museum