Zinneprent op Michiel de Ruyter

Na 1669, Romeyn de Hooghe (1654-1708)

Kort na De Ruyters dood maakte Romeyn de Hooghe een herinne­ringsprent. Een samenvat­ting van een roemrijk leven, waarin de admiraal alle lof wordt toegezwaaid. Gestoken in Romeins harnas ligt de overledene op het bed van eer, gedragen door ka­nonnen, met in zijn handen zwaard en com­mandos­taf. Hij is omringd door perso­nificaties: de Hol­landse maagd met een zee­slag, een vrouw met een wapen­schild, de Am­sterdamse steden­maagd met een paar­denbit (symbool van de matig­heid) en de For­tuin (op een wereld­bol). Op obelisken zijn veer­tien zeeslagen afge­beel­d. Het onder­schrift wordt ge­flan­keerd door Tritons en hoornen van overvloed vol geschenken en onder­scheidingen. Bo­venaan vliegt de Faam op een arend met de spreuk ‘aeterna glo­ria’ ofwel ‘eeuwige roem’.

Sluit het Verborgen Museum