Tafelzilver

18 mei 2019 kwam de Familie-Vereeniging Vriesendorp bijeen in Huis Van Gijn voor de jaarlijkse vergadering. Bijzonder aan deze bijeenkomst was dat de samenwerkingsovereenkomst met Huis Van Gijn en de daarbij behorende vijfjaarlijkse schenking gecontinueerd wordt. De samenwerkingsovereenkomst werd in de Vriesendorpsalon ondertekend door de voorzitter van de Familie-Vereeniging, de heer Willem Vriesendorp en wethouder Rinette Reynvaan. Deze schenking wordt gebruikt om nieuwe aankopen te doen voor de collectie. De meest recente aankopen werden vandaag in Huis Van Gijn gepresenteerd aan de Vereeniging Vriesendorp.

Al meer dan drie eeuwen is Dordrecht de thuisbasis van de familie Vriesendorp. De naam is ook onlosmakelijk verbonden met dit huis: Simon van Gijn was getrouwd met Cornelia Agatha Vriesendorp, het echtpaar woonde hier vanaf 1864. Toen Simon van Gijn in 1918 zijn testament opstelde heeft hij nooit kunnen voorzien dat de door hem en zijn echtgenote dagelijks gebruikte voorwerpen eens erg gemist zouden worden in zijn woonhuis dat inmiddels dienst doet als museum.

Piece de milieu

Het tafelzilver van het echtpaar Van Gijn was destijds zeer omvangrijk en buitengewoon. Zo bezat het echtpaar een zilveren eetservies, alleen is het helaas niet voor de museumcollectie bewaard gebleven. De afgelopen vier jaar is het gelukt om de meest essentiële stukken, zoals tafelzilver, flessenbakken en als laatste een bijzonder pronkstuk, een piece de milieu, te verwerven met steun van de familie Vriesendorp. Voor vervolmaking van de Vriesendorpsalon is er daarnaast nog de wens voor een vitrinelakkast van formaat of een bijpassende etageretafel. Dankzij de steun van de Familie-Vereeniging Vriesendorp kan het huis tot in details teruggebracht worden naar de tijd van de bewoning van het echtpaar Van Gijn-Vriesendorp.

Voorzitter van de Familie-Vereeninging de heer Willem Vriesendorp merkt op: “Dordrecht was ooit onze landingsplek in Nederland en eeuwenlang deden Vriesendorpen actief mee in het bestuur van de stad. Nu de familie is uitgewaaierd over de rest van de wereld, is het Huis Van Gijn meer dan ooit een thuisbasis, een symbool. Door middel van de samenwerkingsovereenkomst hopen we iets terug te kunnen doen voor het Huis Van Gijn en Dordrecht in het algemeen.”

Sluit het Verborgen Museum