Portret van Michiel Adriaansz de Ruyter

1833, Nicolaas Pieneman (1809-1860)

Dit portret is een 19de-eeuwse kopie naar een schilderij van Ferdinand Bol, waarvan in de 17de eeuw al meerdere versies bestonden. De Ruyter poseert als bevelhebber, met zijn commandostaf in de hand en één arm rustend op de wereldbol. Op de achtergrond het vlaggenschip De Zeven Provinciën.

Sluit het Verborgen Museum