Model van de Oost-Indiëvaarder Bleiswyk

Het model stelt een Oost-Indiëvaarder voor die omstreeks 1740 moet zijn gebouwd volgens het charter van 145 Amsterdamse voet (40,75 meter) in de lengte en 41 voet in de breedte. Charters zijn klassen. De VOC streefde naar standaardisering van de schepen en kende sinds 1697 drie klassen of charters, met afmetingen van respectievelijk130, 145 en 160 Amsterdamse voet tussen voor- en achtersteven. De schepen van 145 voet lengte beschikten over een laadvermogen van 850 ton.

Dirk de Kater van Gijn, Simons vader, kocht het model in 1861 voor 60 gulden bij veilinghuis Mak van Waay. De Kater van Gijn kwam uit een familie van reders en scheepsbouwkundigen. Simon nam zijn belangstelling voor scheepsmodellen en -tekeningen over.

Sluit het Verborgen Museum