Kloveniers keten

Gegevens van dit object

datering: 1495
vervaardiger: Herman Cop of Cobbe
materiaal: verguld zilver, gekeurd in Antwerpen en herkeurd in Dordrecht
gegevens: Antwerpen

De zilveren gaai en de vier haakbussen en hun schildjes zijn vervaardigd in de 17de eeuw.

Keten van de Sint Sebastiaans of Kloveniersschutterij in Dordrecht. Schutters waren voorlopers van de bewapende burgerwacht. De schutterij van de kloveniers was uitgerust met de klover of handboog. Wie bij de jaarlijkse schietwedstrijd van het gilde de papegaai van de paal schoot, werd uitgeroepen tot koning. Hij mocht de laatmiddeleeuwse zilveren keten dragen. Toevoegingen uit de 17de eeuw zijn de gekroonde papegaai en de haakbussen met wapenschildjes. De keten is in 1909 aan de gemeente Dordrecht geschonken door Johanna en Margaretha Bemolt, onder voorwaarde dat de gemeente de keten in bruikleen zou geven aan het museum (waar de keten sinds 1906 al in bruikleen berustte).

Het oude Dordtse zilver uit Van Gijns collectie, zoals de molenbeker en Hansje-in-de-kelder, erfde hij van familie. Voor zover bekend breidde Van Gijn deze verzameling niet uit. Zilver dat voor hem interessant was, zoals een historisch gildenstuk, kwam zelden op de markt.

Sluit het Verborgen Museum