Huisvader

L. Leghers, bij P.J. Entrop

Gegevens van dit object

materiaal: Gravure en boekdruk
gegevens: Amsterdam

‘De vergenoegde en dankbaare erkentenisse van een huisvader, By ’t herdenken en beseffen van Gods Goedheid en Zegen, in de Beschouwing van zynen, en des Lands gelukkigen Toestand: met eene vermaaning aan zyne kinderen; ter gelegenheid van den Dank-, Vast-, en Bededag’

Sluit het Verborgen Museum