Bedbankje

1751

Dit type bankje werd vooral op het platteland en in kleinere steden gebruikt om in de hoge bedsteden te klimmen. Door bedsteden vrij hoog in binnenwandbetimmeringen op te nemen kon men de ruimte onder de bedstede gebruiken als bergruimte of, zoals wel vermeld wordt als slaapruimte voor kleuters. Of dat laatste algemeen gebruikelijk was valt niet met zekerheid te zeggen. Vooral in West-Friesland – de kop van Noord-Holland – en Friesland werden vanouds veel meubelen beschilderd. Dit bedbankje is beschilderd met een fries waarop de wijze en de dwaze maagden zijn afgebeeld, een gelijkenis in Mattheus, hoofdstuk 25, van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Het huisje in het midden van het fries met de maagden draagt het jaartal 1751. Simon van Gijn schafte het bedbankje aan op de veiling van Frederik Muller in Amsterdam van 6 en 7 november 1894 voor een bedrag van tien gulden.

Sluit het Verborgen Museum