Een zoon voor Simon en Cornelia

Inmiddels is het bijna vier jaar geleden dat ik bij toeval ontdekte dat Simon van Gijn en Cornelia Vriesendorp ouders waren. Hun zoontje kwam op 10 december 1872 helaas levenloos ter wereld. Niets in collectie van Huis Van Gijn verried iets over deze verdrietige episode in het leven van de Van Gijns. Er zijn geen memorabilia, geen notities in de opschrijfboekjes. Niets wees erop dat ze een kindje hadden verloren.

En toch, het moet destijds bekend zijn geweest, want in de Dordrechtsche Courant van 11 december 1872 plaatsten Van Gijn en zijn vrouw het volgende bericht:

De overlijdensakte (256-262, akte 925)meldt: Cornelia Agatha Vriesendorp alhier gehuwd met meester Simon van Gijn, commissionair in effecten en caissier, wonende alhier verlost is van een kind van het mannelijk geslacht het welk levenloos is aangegeven geboren … 10 december des voormiddags ten vier ure in het huis A 407 aan den Nieuwe Haven …

Het kindje wordt begraven op de Algemene Begraafplaats (Essenhof) in het ‘familiegraf’ van de Van Gijns (grafnummer 37, veld B, rij K). Dit graf kocht de vader van Simon, Dirk de Kater van Gijn, na het overlijden van zijn vrouw. Zes eigen graven, gelegen op veld letter B, rijen I en K, nummers 37, 36 en 35: een holle kelder met 6 ijzeren zerken gedekt. Oma wordt herbegraven. Het kindje en de oma liggen samen in hetzelfde graf.

In de Dordrechtsche Courant van 5 januari 1873 plaatste het echtpaar een bedankadvertentie voor de steun en vriendschap die zij ontvingen:

Ontdek Huis Van Gijn

Sluit het Verborgen Museum