van / voor Simon van Gijn

Nieuwjaarswensen

Het is al een oude traditie: de nieuwjaarswens. Het versturen van brieven of kaarten hoort daar bij. Het etiquetteboek De Goede Toon van D.H. Engelberts (1895) schrijft het voor dat nieuwjaarsbrieven alleen aan bloedverwanten of goede vrienden geschreven worden. Aan de rest van de vrienden en kennissenkring wordt het visitekaartje gestuurd. Het is ook geoorloofd in de eerstvolgende brief van nieuwjaarswensen te voorzien.

In de collectie van Huis Van Gijn bevinden zich twee Nieuwjaarskaarten van Simon van Gijn. In 1902/1903 ontving hij een Nieuwjaarswens uit Kopenhagen van de heer Gnove, met de oprechte wensen voor het nieuwe jaar: Avec mes souhaits sinçères de bonne année. je vous prie d’agréer l’assurance de ma considèration distinguée. Op de voorkant van de nieuwjaarswens staat een optocht van mannen, vrouwen en kinderen met Deense vlaggen en in Deense traditionele kleding. Gerhard Leslie Gnove (1855-1911) was een bekende historicus en biograaf en werkzaam in het Rijksarchief van Denemarken te Kopenhagen. Zijn interesse lag met name in de historie van Kopenhagen en in de maritieme geschiedenis, zoals de zeeslagen tussen Zweden en Denemarken, waar de Republiek ook deel aan nam. Waar Van Gijn en Gnove elkaar van kennen, weten we helaas niet. Misschien hebben ze elkaar ontmoet op het vlak van de zeeslagen. Van Gijn verzamelde prenten en tekeningen die betrekking hadden op de vaderlandse geschiedenis. De 17de eeuw is goed vertegenwoordigd in zijn collectie. Wellicht correspondeerde de twee heren over de beroemde gebeurtenissen. Mogelijk hebben ze elkaar ontmoet in 1889 toen Van Gijn met vrienden een bezoek bracht aan Kopenhagen tijdens hun zomerse reis. Het is ook goed mogelijk dat de heren elkaar nooit hebben ontmoet, en alleen maar met elkaar schreven.

De andere Nieuwjaarskaart stamt uit 1909 en is door Simon zelf verstuurd. Op de voorzijde van de ansichtkaart staat een foto van zijn eigen studeerkamer. Het kaartje met de nieuwjaarswens op de achterzijde is gericht aan mejuffrouw E. Fijn van Draat en haar moeder. Dit zijn de zus en de moeder van Juffrouw Fijn van Draat, de huishoudster van Van Gijn.

“Waarde E. Met vriendelijks dank voor den mij op Kerstmis gebrachten groet in bloemen, bied ik hierbij u en uwe Moeder mijn beste wenschen voor het komend jaar. Moge 1910 voor u in allen opzichte een recht gelukkig jaar zijn. S.v.G.”

Simon van Gijn

Familie Fijn van Draat en Van Gijn stonden op zeer goede en vriendschappelijk voet met elkaar. Deze attente uitwisselingen zijn dan ook niet ongebruikelijk. Een interessante vraag is hoe en met wie Van Gijn het nieuwe jaar inluidde. Helaas weten we niets van hoe hij zijn oudejaarsavond doorbracht.

Wie goed kijkt naar de poststempels ziet dat de kaart op dezelfde dag wordt bezorgd. Nog net op tijd!

Voorzijde nieuwjaarswens van Van Gijn

Achterzijde nieuwjaarswens Van Gijn

Ontdek Huis Van Gijn

Sluit het Verborgen Museum