Mooie vondsten!

Museum dicht en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken. Veel van mijn werk ligt letterlijk in het museum, het huis is mijn domein en thuis is thuis. Maar goed, bijzondere tijden. Er is genoeg te doen. De grootste klus, waarop collega-conservator Marianne Eekhout (conservator geschiedenis) en ik ons hebben gestort, is de ontsluiting van de grootste deelcollectie van Huis Van Gijn: De atlas, de prentenverzameling van Simon van Gijn.

Inmiddels is zeker meer dan 95% van deze verzameling van zo’n 25.000 tot 30.000 bladen gefotografeerd. Nu zijn we ze aan het inventariseren en beschrijven. We bekijken dus prent voor prent. Naast fraaie onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, zijn er ook tal van huiselijke taferelen, portretten, modeplaten en nog zoveel meer. Hieronder een paar leuke vondsten van de afgelopen weken:

Vrijheid, gelijkheid en Broederschap! Dit trouwbewijs werd uitgegeven in het 6de jaar van de Bataafse Vrijheid. Afgegeven in Amsterdam aan Pieter Gupffert junior en Lambertha Strik. De naam Gupffert deed bij mij onmiddellijk een belletje rinkelen. Dit moet familie zijn van ‘onze’ Juffrouw Fijn van Draat (haar moeder heette Alberta Gupffert). Dit zijn inderdaad haar overgrootouders! Dit briefje moet de Juffrouw dus aan Simon van Gijn hebben geschonken.

Ook vond ik vier daguerreotypieën. Vanaf eentje staart een bekend gezicht mij aan. Het is een jonge Simon van Gijn! Wat geweldig om een onbekende foto van hem te ontdekken! Nu nog de andere personen op deze foto’s determineren.

Opmerkelijk genoeg ontdekte ik, tijdens de voorbereidingen van Slow Fashion, in een oud fotoalbum, ook twee onbekende portretten van Simon en Cornelia. Wat zal onze collectie nog meer bevatten?

Verder is er een stapeltje briefkaarten beschreven en getekend door vriend Willem Staring, veelal met militairen en hun uniformen. Een daarvan is een uitzondering: drie militairen staan bij een voordeur en een verschrikte dienstbode doet open. Wie goed kijkt ziet bij de voordeur de naam van Simon van Gijn.

Daarnaast bevat de atlas drie tekeningen van Christiaan Andriessen. Andriessen was een Amsterdamse kunstenaar aan het begin van de 19de eeuw. Hij hield een ‘getekend dagboek’ bij, waarin we veel kunnen zien van het dagelijks leven in die periode. in 1903 werden de bladen op de veiling verkocht. Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap kocht de meeste bladen, een andere groot deel werd verkocht aan de familie Fisher. Veel losse bladen zijn verspreid onder verschillende verzamelaars, onder andere bij Simon van Gijn!

Ontdek Huis Van Gijn

Sluit het Verborgen Museum